Exquise Release Notes_5juni

23-05-2024, versie 1.2.24144.8

Verrichtinginvoer:

 • Wanneer je een verrichting zoals een c003 invoerde, verdween de mogelijkheid om je eigen tools open te klappen, dit is opgelost
 • In bepaalde scenario’s werkte wijzigingen in Bevindingen en Zorgplan niet zoals verwacht; dit werkt nu weer naar behoren

Internet Agenda:

 • Het kon voorkomen dat gebruikers onterecht een melding kregen over kosten bij het herplannen of afzeggen van de afspraak in het patientportaal. Dit is nu opgelost, de melding wordt nu correct getoond op basis van de C90 instellingen in Exquise bij ‘Overige agenda-instellingen’
 • Het kon voorkomen dat bij het tonen van tijden in het patientportaal werd gekeken naar de ‘Afspraak WIJZIGEN toestaan tot … uur van tevoren’ instelling ipv de ‘Afspraak maken minimaal … uur van tevoren’ instelling. Dit is opgelost.
 • Bij het maken van een afspraak op basis van uitnodiging via e-mail wordt bij het tonen van tijden nu altijd rekening gehouden met de ‘Afspraak maken minimaal … uur van tevoren’ instelling

15-05-2024, versie 1.2.24136.4

Oproepen:

 • In het scherm van de oproepinstelling staat nu een waarschuwing bij de instelling hoe vaak een patient opgeroepen wordt:
 • Doorlopend oproepen:
  • Bij het klikken op een notificatie over de oproepen, wordt nu het oproepscherm geopend
  • In het scherm van het doorlopend oproepen staan nu informatiebolletjes, waarbij de tooltip een voorbeeld laat zien van hoe de oproep verzonden wordt

Agenda:

 • Het is nu mogelijk om in de wachtlijst te filteren op afspraakduur, afspraaksoort en behandelaar

  Zie ook de handleiding:handleiding wachtlijst
 • Het is nu mogelijk om via een rechtsklik op een afspraak een afspraakbevestiging via e-mail of sms te versturen. Als bij een patient geen e-mail of sms is ingevuld wat gebruikt mag worden, dan zijn deze opties grijs.

Exquiray:

 • Second Opinion:
 • roteren en spiegelen van de layer is nu ook mogelijk
 • Het kon voorkomen dat de layer in de foto niet goed weergegeven werd, dit is nu opgelost.
 • Foto wordt automatisch opnieuw verstuurd als de eerste poging te lang duurt

02-05-2024, versie 1.2.24121.5

Technisch onderhoud  en daarnaast:

Afspraakhistorie:

 • Wanneer er een afspraak gemaakt werd, werd deze in de afspraakhistorie met een uur tijdsverschil getoond. Dit is hersteld. De gemaakte tijd in de agenda en in de afspraakhistorie komen weer overeen.

Afspraakherinnering

 • Het kon voorkomen dat een een afspraakherinnering met meerdere afspraken niet in de juiste volgorde getoond werden. Nu is dit opgelost. De afspraken worden getoond van vroeg naar laat.

18-04-2024, versie 1.2.24103.1

Taken:

 • Fix bij aanmaken nieuwe categorie
 • Fix bij actiepunt Orthomodule

16-04-2024, versie 1.2.24103.1

Technisch onderhoud

10-04-2024, versie 1.2.24101.4

Technisch onderhoud

03-04-2024, versie 1.2.24089.6

Technisch onderhoud

27-3-2024, versie 1.2.24087.5

Agenda:

 • Versturen van afspraakbevestigingen gaat nu sneller

Oproepen:

 • Bij het doorlopend oproepen is het nu mogelijk om vóór het sturen van de uitnodigingen een COV check uit te laten voeren, zodat bijvoorbeeld recent overleden patienten niet opgeroepen worden. Om deze COV controle uit te laten voeren is het nodig om éénmalig een Vecozo systeemcertificaat te selecteren waaronder deze controle wordt uitgevoerd.

Diversen:

 • In de telefoonmonitor wordt nu weer het juiste geslacht van de patiënt getoond

21-03-2024, versie 1.2.24080.12

Agenda:

 • bij het klikken op ‘Vandaag’ in de agenda wordt er ook naar de huidige tijd gescrolld

28-02-2024, versie 1.2.24060.2

Agenda:

 • Het kon voorkomen dat tijden van afspraken die in de wachtlijst stonden, 1 uur afweken van de werkelijke afspraaktijd

Oproepen:

 • Verbeteringen bij het versturen van uitnodigingen bij doorlopend oproepen
 • Verbetering in controle of e-mail of sms is aangevinkt als uitvoermethode

Diversen:

 • Fout in de te verzenden e-mail dat een patient geweigerd wordt na een online inschrijving
 • Fout bij non-binaire patient bij gebruik van MijnMedicijn

 

14-02-2024, versie 1.2.240XX.x

Verrichtinginvoer:

 • De V95 wordt nu ook in het element ingekleurd

Oproepen:

 • Het kon voorkomen dat bij het handmatig boeken een opvolgende maand werd geboekt. Dit is gecorrigeerd

Diversen

 • Het is nu mogelijk om non-binaire patiënten in te voeren

08-02-2024, versie 1.2.24039.2

 • Technisch onderhoud

11-01-2024, versie 1.2.24011.3

Agenda:

 • Wachtlijstfunctionaliteit toegevoegd
  De werking van de wachtlijst wordt uitgebreid behandeld in de handleiding:
  Handleiding wachtlijst

10-01-2024, versie 1.2.24010.2

Tarieven 2024:

 • Addendum op CZ contract toegevoegd

  Let op: u mag het addendum alleen aanvinken als ook het contract “Tandprothetiek door tandarts 90%” is aangevinkt

Diversen:

 • Twinfield koppeling gefixt

04-01-2024, versie 1.2.24004.4

Tarieven 2024:

 • Rubberdam werkt weer in alle dental tools
 • Aantal kleine aanpassingen voor tariefcodes

02-01-2024, versie 1.2.24002.12

Tarieven 2024:

 • Voor CZ groep (9664) speciale contracten bijgewerkt
 • Aantal oude tariefcodes stopgezet voor 2024, en aantal nieuwe codes toegevoegd voor 2024

28-12-2023, versie 1.2.23361.5

Oproepen:

 • Verbetering bij doorlopend oproepen als patiënt al een afspraak heeft bij een ander soort behandelaar

Diversen:

 • Speciale verzekeringscontracten CZ en VGZ bijgewerkt

06-12-2023, versie 1.2.23340.2

Technisch onderhoud

14-11-2023, versie 1.2.23318.1

Agenda:

 • Het blijkt voor te kunnen komen dat de agenda niet snel genoeg bijgewerkt wordt met andere kamers uit de praktijk. Als dat nu gebeurt krijgt u een melding te zien in het notificatiecentrum. U kunt dan handmatig op de ververs knop drukken om de synchronisatie handmatig te starten

 • Het kon in bepaalde gevallen voorkomen dat bij het maken van een combinatieafspraak een foutmelding in beeld kwam, dat is nu verholpen
 • Het is nu mogelijk om bij afspraakbevestigingen en -herinneringen de naam van de behandelaar niet te tonen (Backoffice → Agenda & Oproepen → E-mail, sms en bellen)
 • Bij het openen van de afspraakhistorie van een patiënt, werd bij iedere patiënt ‘Dhr.’ bij de naam gezet. Dat is nu hersteld

Internetagenda:

 • De omschrijving van de afspraaksoorten is aangepast, en er is een derde optie bij de afspraaksoorten bij gekomen
  OUDE SITUATIE:

  NIEUWE SITUATIE:
  Hiermee is ook de werking aangepast: de patiënt ziet nu bij het maken van een nieuwe afspraak via het patiëntportaal de afpraaksoorten die hiervoor zijn aangevinkt en niet langer meer de intake afspraaksoorten. De intake afspraaksoorten zijn nu alleen voor intakes bij het inschrijven van de patiënt.

Oproepen:

 • Bij doorlopende kan de lijst met oproepen nu gefilterd worden, waardoor het eenvoudiger wordt om nog niet verstuurde oproepen te printen

Diversen:

 • Het klikken boven en onder de scrollbalk werkt weer zoals zou moeten (standaard Windows gedrag wordt weer gebruikt)
 • Het is nu mogelijk om de afdrukstand van de etiketten te roteren bij Backoffice → Agenda & Oproepen → Layout etiketten instellen
 • Het kon in specifieke gevallen voorkomen dat bij het verzenden van een patiëntdossier, een Word document niet als PDF verstuurd werd, ook al was deze optie aangevinkt

06-11-2023, versie 1.2.23310.7

Technisch onderhoud

23-10-2023, versie 1.2.23296.2

Technisch onderhoud

05-10-2023, versie 1.2.23277.3

Declareren:

 • Voor uzovicode 9664 is het niet meer mogelijk om beide 90% tandprothetiek contracten tegelijkertijd aan te vinken

Oproepen:

 • Bij handmatig oproepen zijn nu ook de duizendtallen mij de oproepmaanden helemaal zichtbaar
 • Bij doorlopend oproepen kon het voorkomen dat het niet mogelijk was om vinkjes aan te zetten bij SMS en/of e-mail als uitvoermethode, dat is nu opgelost

02-10-2023, versie 1.2.23272.6

Oproepen:

 • aanpassing van oproepenscherm zodat dit voor de gebruiker intuïtiever is

Diversen:

 • Kleine aanpassing in uitvoer naar een mz301 bestand zodat het niet meer voor kan komen dat in specifieke gevallen een mobiel nummer niet meer meegestuurd wordt in het mz301 bestand

21-09-2023, versie 1.2.23263.6

Oproepen:

 • Bij automatisch oproepen diverse kleine verbeteringen aangebracht (maanden en jaren zijn nu volledig te lezen, feedback dat handmatig boeken gestart is, uitvoeren van handmatig gemaakte selectie ging in bepaalde scenario’s niet goed, is verbeterd)

Orthodontie:

 • Actiepunten vanaf nu alleen beschikbaar in de Ortho Pro module

13-09-2023, versie 1.2.23256.4

Tarieven 2024:

 • Naast de tarieven, zijn nu ook de combinatieregels 2024 geïmplementeerd

Oproepen:

 • Vinkjes met uitvoermogelijkheden functioneren weer onafhankelijk van elkaar

Exquiray:

 • Verbetering in weergave van Dicom röntgenfoto’s

05-09-2023, versie 1.2.23248.4

Oproepen:

 • Het is nu mogelijk om te kiezen tussen handmatig oproepen (de huidige standaard), of automatisch oproepen (nieuw)
  Kiest u voor automatisch oproepen, dan worden de oproepen op de eerste dag van de nieuwe maand geboekt, en automatisch verzonden.
  Voor meer informatie over het automatisch oproepen, verwijzen wij u naar de handleiding.

Agenda:

 • In de afspraakhistorie van de patiënt is nu naast de kamer ook de locatie van die kamer te zien (indien u met locaties werkt)

01-09-2023, versie 1.2.23242.9

 • Technisch onderhoud

22-08-2023, versie 1.2.23234.2

Beheer medewerkers:

 • Bij het koppelen van medewerkers aan een Active Directory account, kan nu gezocht worden naar de naam van de medewerker, zodat er niet meer door een lange lijst gescrolld hoeft te worden

Beheer verrichtingen:

 • Het is nu mogelijk om meerdere verrichtingen te selecteren, en door middel van een rechter muisknop de uitvoerder van deze verrichtingen te wijzigen

Declareren:

 • Vecozo declaratiebestanden worden voortaan verzonden (en opgeslagen) als *.txt bestanden, dit waren voorheen *.mz301 bestanden

Taken:

 • Bij het invoeren van tekst als reactie, kan nu de toetsencombinatie Shift-Enter en Alt-Enter gebruikt worden om naar een volgende regel te gaan, zonder meteen de reactie op te slaan.

27-07-2023, versie 1.2.23208.2

 • Diverse kleine bugfixes

18-07-2023, versie 1.2.23199.1

Taakweergave

De taakweergave is aangepast. U kunt in de Taakweergave kiezen of alle open taken wil tonen of u de taken die straten in de toekomst, wilt uitsluiten. Daarmee houdt u uw overzicht compact en onder controle.

 

Ortho-apparatuur omschrijving

Indien u voor de orthodontie plaatsingstariefcodes eigen omschrijvingen heeft gemaakt, dan ziet u die nu ook terug bij het samenstellen van het behandelplan en toevoegen van apparatuur bij het uitvoeren van het behandelplan.

 

Dashboard verrichtingen

De geselecteerde medewerker is nu beter uitgelijn met de bijbehorende regel met gegevens van die medewerker.

 

Regelgeving rond codes

De tariefcodes C70, C75 en C76 bestaan vanaf 01-01-2023 niet meer, daar controleert Exquise nu op.

 

Waarschuwingstekst in Dental Tools

Indien u in het voorstel-scherm direct een de Dental Tools wil gebruiken, dan was de waarschuwing niet helder. Nu is duidelijk dat u eerst een voorstel moet maken.

10-07-2023, versie 1.2.23188.9

Verrichtinginvoer:

 • Oude C-codes inactief gemaakt voor 2023 (C70, C75, C76)

Ortohodonties:

 • Oplossing voor foutmelding die in bepaalde gevallen voorkwam in de ortho module:

05-07-2023, versie 1.2.23186.4

Verrichtinginvoer:

 • Bijgewerkte WLZ uitzonderingsregels (verrichtingen waarvoor bij WLZ patiënten wél een tarief mag worden gerekend)

30-06-2023, versie 1.2.23181.18

Diversen:

 • Koppeling met Infomedics hersteld
 • Fout opgelost bij een specifiek type documentenscanner

28-06-2023, versie 1.2.23179.6

Beheer tariefcodes:

 • Voor een aantal tariefcodes staat (standaard) ingesteld dat het honorarium een kostenbedrag is in bepaalde overzichten. Dit was beperkt tot de door de NZa bepaalde verrichtingen

Het is nu mogelijk om bij elke verrichting aan te vinken dat het hier om een kostenbedrag gaat.

  • De verrichtingen waar dat nu aangevinkt is, blijven aangevinkt (of uitgevinkt als u dat zo had ingesteld)
  • Bij de verrichtingen waar dit nog niet mogelijk was, staat het vinkje standaard uit
  • In de overzichten worden nu ook de nieuwe tariefcodes opgenomen, als u daar het vinkje van kostenbedrag aanvinkt.
  • Als u nu voor een al bestaande code aanvinkt dat het om een kostenbedrag gaat (bv voor de verkoop van tandenstokers), dan wordt dit in de logboeken met terugwerkende kracht verwerkt.

Anamnese:

 • De anamnese is weer verdeeld over twee kolommen, zonder scrollbalk
 • Fix voor kritieke fout bij invoeren van anamnese met verrichting bij WLZ patiënten

Diversen:

 • In specifieke gevallen kon Exquise vastlopen als Office niet geïnstalleerd stond

 

21-06-2023, versie 1.2.23171.10

Exquiray:

 • Het is weer mogelijk om bestanden in Equiray op te slaan door middel van slepen.

ReviewCollect:

 • Filtercondities aangepast op verzoek van ReviewCollect

Pien:

 • Verbetering in doorsturen van namen van verzekeringspakketten

Oproepen:

 • De instellingen van de uitvoermethode van de maandelijkse oproepen bleken per gebruiker in te stellen te zijn. Nu worden deze instellingen algemeen (dus per licentie) opgeslagen

07-06-2023, versie 1.2.23157.19

Orthodontie:

 • Tekstuele wijzigingen in omschrijvingen van Orthodontiecodes zijn nu ook zichtbaar in de Orthomodule, bijvoorbeeld bij plaatsen apparatuur

Diversen:

 • Diverse fixes mbt nieuwe styling
  • Tekst van bovenste patiëntlabel is weer leesbaar
 • Zorgsom: verbeterde filtering van verrichtingen die wel (of niet) naar Zorgsom worden verstuurd
 • Controle op Verzekeringsgerechtigheid: Indien een zorgverzekeraar een bestaand pakket van naam veranderd, dan pakt Exquise deze naamsverandering nu ook op

31-05-2023, versie 1.2.23151.1

Diversen:

 • Diverse fixes mbt nieuwe styling
  • Uitlijning behandelaren bij patientgegevens
  • Vertikale scrollbalk bij uitgebreid afbehandelen is terug
  • Het e-mail sjabloon “Mail: Declaratie van gedane verrichtingen” gebruikt nu HTML opmaak, zodat links en afbeeldingen weer ondersteund worden

24-05-2023, versie 1.2.23144.28

Verrichtinginvoer:

 • Restauraties kunnen nu ook ingevoerd worden door met de rechter muisknop te klikken op het betreffende element

11-05-2023, versie 1.2.23131.33

Algemeen:

 • Nieuwe styling doorgevoerd; gewijzigde kaders, ander kleurgebruik

Patientgegevens:

 • In specifieke gevallen kon het gebeuren dat het wijzigen van bitewing instellingen bij een patiënt niet goed werd opgeslagen en verwerkt, dit is aangepast

Verrichtinginvoer:

 • Het kon gebeuren dat Exquise een foutmelding gaf bij het verwijderen van een fase in een Behandelplan of Voorstel

Declareren:

 • Bij het uitgebreid afbehandelen de mogelijkheid toegevoegd om tijdens het declareren al direct de declaratie naar de patiënt toe te sturen, zonder dat er eerst een declaratie gemaakt moet worden, en er daarna nog vervolgtappen moeten worden genomen om de gemaakte declaratie naar de patiënt te sturen

  De opmaak van de e-mail die naar de patient wordt gestuurd is in te stellen via Backoffice → Dossiervorming → E-mailsjablonen, Mail: Declaratie van gedane verrichtingen

Orthodontie:

 • Het scherm waarin het Behandelplan wordt beheerd, is nu beeldvullend

Diversen:

 • Autorisaties betreffende wijzigen en verwijderen van reserveringen in agenda verbeterd

03-05-2023, versie 1.2.23123.11

Verrichtinginvoer:

 • Gewijzigde controleregels op J058 volgens laatste inzichten

Diversen:

 • Diverse kleine grammaticale aanpassingen

12-04-2023, versie 1.2.23102.1

 • Technische verbeteringen onder de motorkap

03-04-2023, versie 1.2.23093.1

Agenda:

 • Er worden weer contactmomenten aangemaakt na het versturen van afspraakherinneringen

Diversen:

 • Voor ZorgSom Online worden nu gegevens van 2 volledige jaren verstuurd bij een aanvraag
 • Kleine tekstuele aanpassingen in het exporteren van een patiëntkaart

23-03-2023, versie 1.2.23082.1

Patientbeheer:

 • Probleem verholpen bij het invoeren van een nieuwe patiënt als er nog geen andere patiëntkaart open stond

22-03-2023, versie 1.2.23081.1

Patientbeheer:

 • Het is nu mogelijk om patiëntkaarten te ex- en importeren. Het uitwisselen van patiëntkaarten kan tussen beide versies van Exquise, zowel van en naar Next Generation als Classic.
  Naast onderstaande handleiding zijn deze stappen ook na te lezen op de online handleiding van Exquise Next Generation: klik hier

 

 • Exporteren:
  • Open de patiëntkaart die u wilt exporteren
  • Open Beheer patiëntkaart
  • Selecteer bij de familieleden de patiënt die u wilt exporteren
  • Klik onder de familieleden op de knop “Exporteer patiëntdossier”

  • Voer een wachtwoord in, en kies of u de patiëntkaart bij de externe documenten van de patiënt wilt opslaan, of op een andere bestandslocatie
  • Klik op Exporteer patiëntdossier
 • Verzenden:
  • Als u bij het exporteren heeft gekozenen om de patiëntkaart bij de externe documenten op te slaan, kunt u de patiëntkaart verzenden via het versturen van het normale patiëntdossier, via de @ . De geëxporteerde gegevens staan dan bij de externe documenten.
  • Als u bij het exporteren heeft gekozenen om de patiëntkaart op een andere bestandlocatie op te slaan, kunt u kiezen op welke manier u het bestand wilt versturen, bijvoorbeeld via de e-mail
  • Let op: het bestand met patiëntgegevens wordt via het (verplichte) wachtwoord versleuteld opgeslagen (encryptie). De ontvangende partij moet naast de patiëntkaart óók het wachtwoord ontvangen om het bestand te kunnen importeren. Dit wachtwoord dient u met de ontvangende partij te delen via een andere wijze dan in het bericht waarin het patiëntdossier zit. Eventueel kan dit in een separate e-mail maar nog beter is via bijvoorbeeld een sms-bericht.
 • Importeren:
  • Ga in Exquise naar Backoffice → Patiënten → Importeer patiëntdossier
  • Klik op “Importeer patiëntdossier”
  • Navigeer naar de locatie waar het patiëntdossier is opgeslagen
  • Voer het wachtwoord in
  • Exquise zoekt nu in het bestand met patiënten of er mogelijk een gezin/adres bestaat waar deze patiënt aan kan worden toegevoegd. U krijgt nu de keuze om de patiënt als nieuw gezin aan te maken, of (indien van toepassing) toe te voegen aan een bestaand gezin

 

 • Bij debiteurbeheer de optie “Onder bewindvoering” toegevoegd bij Betalingsgedrag

  Als deze instelling wordt gekozen, dan kleur in de patiëntkaart het deel met de patiëntgegevens paars

Agenda:

 • Het is nu mogelijk om Internet Agenda uitnodigingen voor combinatieafspraken te versturen
  • Bij het voorbereiden van een IA Combi afspraak is het noodzakelijk dat bij beide afspraken zowel een behandelaar, áls ook een afspraaksoort is ingevoerd door de praktijk. De praktijk zelf moet dan wel goed nagaan of hier valide combinaties uitkomen als de patiënt met de link gaat zoeken naar tijden
  • De bovenkant van het scherm (met weekdagen, wachttijd e.d.) wordt genegeerd
  • De maximumwachttijd voor een combinatie afspraak is nu standaard maximaal 10 minuten

Oproepen:

 • Verbetering in de logica om te bepalen wat de volgende oproepmaand voor een patiënt wordt

Orthodontie:

 • Scherm van behandelplan verbeterd (scherm opent nu helemaal, en breder)

15-03-2023, versie 1.2.23074.3

Algemeen:

 • De knoppen van Pien en Zorgsom (Online) zijn verplaatst naar de bovenste knoppenbalk, zodat deze overal op dezelfde plek beschikbaar zijn
 • Nu worden ook weer de verrichtingen uit de Status Praesens naar Pien verstuurd

Diversen:

 • Diverse ‘onder-de-motorkap’ aanpassingen om het gebruik van Exquise te optimaliseren en te stabiliseren

22-02-2023, versie 1.2.23053.1

Algemeen:

 • Verdere verbeteringen in lay-out nieuwe stijl

Agenda:

 • Wijzigingen in sjablonen van serieafspraken worden correct opgeslagen

Orthodontie:

 • Er waren scenario’s waarbij het behandelplan niet zichtbaar was, dat is opgelost

Diversen:

 • Koppeling mogelijk met ReviewCollect (Backoffice → Patiënten → Review Collect).
  Dit is een extra koppeling, neem contact op met Vertimart om deze koppeling te laten activeren

14-02-2023, versie 1.2.23045.2

Algemeen:

 • Verdere verbeteringen in lay-out nieuwe stijl

Verzekeringsinformatie:

 • Zorgsom Online is nu beschikbaar

Oproepen:

 • Verbetering in opslaan van wijzigingen in oproepsystematiek (Backoffice → Agenda & Oproepen → Patiënten oproepen

Verrichtinginvoer:

 • Het kon voorkomen dat bij het invoeren van meetwaardes bij de Endo tool, Exquise crashte. Dat is nu opgelost.
 • Het kon voorkomen dat bij het invoeren van een nieuw materiaal (in bv Zorgplan, of bij Restauraties), Exquise crashte. Dat is nu opgelost.
 • Het kon voorkomen dat bij het invoeren van een nieuwe lengtemeting op een element waar al eerder een lengtemeting was ingevoerd, Exquise crashte. Dat is nu opgelost.
 • Bij Bijzondere tandheelkunde worden nu de juiste voorloopcodes gezet bij de nieuwe J-codes

Patiëntbeheer:

 • Het kon voorkomen dat bij het heractiveren van een patiënt, met een lange heractiveringsreden, Exquise crashte. Dat is nu opgelost.
 • Bij patiëntselectie export naar Excel, wordt nu weer de Zorginstelling en Zorglocatie ingevuld

Exquiray:

 • Lengtemeting en bepalen van ijkwaarde werkt weer.

Orthodontie:

 • Verkeerde indicatie in de samenvatting (Sagittale overbeet) diagnose scherm-gedeelte (overbeet werd weergegeven als omgekeerde beet)
 • Grammaticale verbetering bij Matig en Ernstig
 • Ortho Pro; waardes ingevoerd bij MH worden daar nu weer weergegeven, ipv bij CO

Diversen:

 • Indien de scanner dit ondersteund, kan er nu ook dubbelzijdig gescand worden in Exquise
 • Bij het verzenden van een patiëntdossier, wordt een Word document nu weer als PDF document verzonden, als dit zo is aangevinkt
 • Bij het verzenden van een patiëntdossier, wordt de opmaak met Enters in de tekst nu weer goed verwerkt

23-01-2023, versie 1.2.23023.2

Tarieven:

 • Definitie van ‘maand’ aangepast naar aanleiding van laatste besluitvorming NZa.
  Er bestaan nu twee definities van maand naast elkaar, de kalendermaand, en de ‘nieuwe’ maand zoals door NZa werd bepaald. Verrichtingscodes waarvoor nu wijzigingen zijn doorgevoerd:

  Groene regel werkt op basis van kalendermaand
  Rode regels werken op basis van die “nieuwe” maanddefinitie

Voor andere codes dan hierboven gemeld geldt nog steeds de “nieuwe” definitie van de maand. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de NZa.

 • Tekstuele aanpassing van bepaalde J-codes. Tevens aanpassing op controle van combinaties van J-codes, conform Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (kenmerk TB/REG-23606-02) – Wijzigingsbesluit WB/REG-2023-03

Algemeen:

 • Verdere verbeteringen in lay-out nieuwe stijl

Agenda:

 • Verbetering in aanmeldfunctie op aanwezigheid van BSN van de patiënt

Oproepen:

 • Verbetering in opslaan van tariefcodes waarop opgeroepen wordt
 • Verbetering in weergave van volgende oproepdatum
 • Verbetering in boeken van oproepen

Diversen:

 • Het kon in bepaalde scenario’s voorkomen dat verrichtingen van een nieuw geopende patiëntkaart niet geladen werden, waardoor de gegevens uit het vorige dossier getoond werden.
 • Verbetering in weergave van 2 x datumveld op directe declaratie

11-01-2023, versie 1.2.23011.1

Algemeen:

 • Algemene update van styling
 • Verwijderde patiënten zoeken met * achter de zoekterm werkt weer

Agenda:

 • Knop met “100%” weergave is weer terug
 • Knop “derde dagdeel” is niet meer als restant terug te zien
 • Knop van “derde dagdeel” kan nu dezelfde begintijd hebben als één van de andere dagdeel knoppen

Verzekeringsinstellingen:

 • Benaming van VGZ contracten aangepast van “Tandprothetiek door tandprotheticus 90%” gewijzigd naar “Tandprothetiek 90%”. Inhoudelijk geen wijzigingen aan dit contract

04-01-2023, versie 1.2.22004.4

Algemeen:

 • Tarieven 2023:
  • Tariefcodes voor experiment cosmetische tandheelkunde toegevoegd. Als u zich heeft geregistreerd bij de NZa voor het experiment, kunt u contact opnemen met Vertimart. Deze codes zijn standaard niet beschikbaar of zichtbaar.

Agenda:

 • Mogelijkheid toegevoegd om gebruik te maken van een derde ‘bladeren’ knop in de agenda. Deze is te activeren onder Backoffice → Agenda & Oproepen → Overige agenda instellingen.

Verrichtinginvoer:

 • Tariefcodes met kostenbedrag bijgewerkt naar regeling 2023
 • Correctie in aangeven dat vlakken verplicht zijn bij de verrichtingen waar dit voor geldt

21-12-2022, versie 1.2.22354.1

Algemeen:

 • Tarieven 2023:
  • Contracten zorgverzekeraars bijgewerkt
  • Controle op verrichting combinaties bijgewerkt

Endodontie:

 • Geen meldingen meer “Iemand was u voor” bij nieuwe invoeren lengtes bij een lengtemeting

Boekhouding:

 • Geen foutmelding meer bij connectie maken, of declaraties maken bij Exact Online boekhouding

Diversen:

 • Nieuwe formulieren toegevoegd bij machtigingsaanvragen

07-12-2022, versie 1.2.22340.1

Algemeen:

 • Tarieven 2023 toegevoegd

Zorgmail:

 • Er worden geen vaste telefoonnummers meer meegezonden bij verzenden via Zorgmail

24-11-2022, versie 1.2.22328.1

Administratiegegevens:

 • Praktijkcode en instellingscode kunnen weer aangepast worden

Patientgegevens:

 • De tijd rechts bovenin bij de contactmomenten geeft weer het juiste uur aan van de eerstvolgende afspraak

Exact Online:

 • Scriptfouten bij inloggen in Exact Online zijn opgelost

17-11-2022, versie 1.2.22321.1

Patientkaart:

 • Scrollbalk staat weer bovenaan in de verschillende schermen

Internet Agenda:

 • Veel wijzigingen onder de motorkap, waarbij vooral het deel wat de patiënt ziet gewijzigd is (ook qua uiterlijk).
 • Wijzigingen voor de patiënt:

Met deze versie introduceren we het digitale patiënten loket. Praktijken krijgen veel telefoontjes van patiënten wanneer hun afspraak ook al weer was en of die aangepast kan worden. Patiënten kunnen in het digitale patiënten loket inzicht krijgen in de te maken afspraken en de reeds gemaakte afspraken. Ook kunnen ze de afspraken indien de praktijk het toe staat aanpassen. We bieden zo meer gemak, maar de praktijk houdt de controle.

De patiënt logt in met een combinatie van e-mailadres en dossiernummer.

 

  • De patiënt kan nu zijn dossiernummer opvragen. Dit dossiernummer is nodig om in te loggen op de website van de praktijk, als een patiënt op eigen initiatief een afspraak wil inplannen (indien de praktijk dit op hun website heeft gefaciliteerd)
  • Als de patiënt ingelogd is, heeft deze inzicht in de gemaakte en nog in te plannen afspraken, en heeft de mogelijkheid om een nieuwe afspraak te maken
  • Ingeplande afspraken kunnen afgezegd of herplant worden
  • De mogelijkheden voor het zoeken in de toekomst zijn verbeterd. Als in de backoffice is ingesteld dat de patient tot bijvoorbeeld 8 maanden in de toekomst kan plannen, worden nu ook daadwerkelijk tijden tot 8 maanden gevonden (wegens technische beperkingen kon het gebeuren dat vóór deze update slechts data tot enkele maanden in de toekomst werden gevonden)
 • Wijzigingen voor de praktijk:
  • In Backoffice → Dossiervorming → E-mailsjablonen is een sjabloon toegevoegd. Dit sjabloon wordt gebruikt voor de functie waarmee de patiënt hun dossiernummer kan opvragen
  • In Backoffice → Agenda & Oproepen → Internetagenda is in te stellen tot welke periode de patiënt afspraken mag maken of wijzigen

Exquiray:

 • Problemen met lengtemeting opgelost
 • Problemen met tekenen opgelost

Locatiebeheer:

 • E-mailadres kan weer opgeslagen worden bij wijzigingen (Backoffice → Personeel & Relatie → Locaties)

Verrichtingbeheer:

 • Opmerkingen van gedeclareerde verrichtingen zijn weer te kopiëren (mits de autorisaties dit toestaan)

Declareren:

 • Laatst gebruikte papiersoort (Blanco of Voorbedrukt) wordt weer onthouden bij directe declaratie
 • Het kon voorkomen dat de Betaalwijze bij een directe declaratie niet zichtbaar was, dat is nu opgelost
 • Het kon voorkomen dat Payt verkeerde landeninformatie doorkreeg bij de declaraties, en nota’s naar patiënten verstuurde met Amerikaanse dollars of Engelse ponden, en Engelstalige datumnotitie

Diversen:

 • Het kon in verschillende schermen gebeuren, dat bij het zoeken/filteren naar bepaalde regels (verrichtingregels, taken, retourinfo), de gezochte regel uit beeld verdween

02-11-2022, versie 1.2.22306.1

Agenda:

 • De kleur van de triage bolletjes wordt nu weer snel bijgewerkt

E-mail:

 • De afzender van de e-mail wordt niet meer weergegeven als uwtandarts.online (als uw e-mail instellingen correct zijn)

Verrichtinginvoer:

 • In Behandelplan en Voorstellen worden de rode waarschuwingen weer correct getoond (de rode T voor techniekkosten werd in specifieke gevallen niet getoond)

Declareren:

 • Bij het maken van een directe declaratie de tekst bij Betaling gewijzigd van “Niks” naar “Geen”

Orthodontie:

 • Het kon voorkomen dat Exquise een foutmelding gaf bij het toevoegen van orthodontie materialen, dat is nu opgelost (Backoffice → Dossiervorming →Orthodontie materialen)

30-10-2022, versie 1.2.22301.2

 • ophalen BSN via SBV-Z

27-10-2022, versie 1.2.22300.4

Diverse fixes naar aanleiding van de update van gisteravond:

 • ophalen BSN via SBV-Z
 • foutmelding bij COV
 • validatie op instellingscodes in administratiescherm
 • foutmelding bij zoeken naar combinatie afspraken

26-10-2022, versie 1.2.22299.2

Performanceverbeteringen

Deze versie kent veel aanpassingen die zorgen voor meer snelheid en stabiliteit.

Uitbreiding Telefoonmonitor

De Telefoonmonitor wordt gebruikt om de nummers van patiënten te laten herkennen zodat u ziet wie er gebeld heeft en de betreffende patiëntenkaart makkelijk kunt openen. De meeste VOIP-systemen gaven de telefoonnummers weer als 0299621370. Maar als het VOIP-systeem een landcode mee gaf werd dat niet herkend. Met deze update worden ook nummers als +31299621370 herkend.

Controle op combinatie codes

Bij een patiënt voert u behandelingen in. Sommige behandelingen mogen niet samen of hebben aanvullende gegevens nodig zoals kaak- of element aanduiding. In deze versie is de lijst met regels bijgewerkt.

Agendaweergave

In het Agendaoverzicht werd “Dag” getoond als “Day”. Dat is weer in het Nederlands.

Indien een afspraak buiten de inplanning wordt gezet, was die niet zichtbaar als u op de knop Dagoverzicht klikt. Vanaf deze versie wordt niet alleen de gehele inplanning getoond maar ook de afspraken die daarbuiten vallen.

 

Velden in verwijsbrief

In de orthodontievelden velden voor de verwijsbrief stond ook categorie 0 apparatuur, die is eruit gehaald. Verder wordt ook in de brief de plaatsingen van apparatuur genoemd. De fases Intake en Nacontrole worden overgeslagen.

 

Pien

In Pien zit een knop vraag om analyse Infomedics. Deze zal een analyse vraag versturen naar Infomedics.

Indien er bij verrichtingen een machtigingsnummer is ingegeven, dan zal die ook mee gaan naar Pien.

Oproepmaandberekening afhankelijk per behandelaar

Indien u de oproepmaand heeft ingesteld op interval na een specifieke code (bijvoorbeeld (C002) en u heeft verschillende soorten behandelaren die die code invoeren. Exquise zal dan per type behandelaar en tariefcode de volgende oproep verschuiven voor de patiënt.

Filters in de verrichtingenlijst

In een patiëntenkaart kan de lijst met verrichtingen na een paar jaar behandelingen erg lang worden. Om daarin overzicht te krijgen, kunt u vanaf deze versie in de lijst verrichtingen filteren

 

Dit kan op basis van alle kolommen. U kunt zo filteren op een code, medewerker, etc.

Nieuw pictogram voor Cephelometrie

Indien u een schedelprofielfoto in ExquiRay opent kunt u op het Cephy  pictogram klikken.

Daarna kunt u de meting starten.

 

27-09-2022, versie 1.2.2269.1

Parodontiumstatus:

 • Er kan geen nieuwe parostatus worden ingevoerd als er geen behandelende uitvoerder bekend is (kon voorkomen als er als uitvoerder werd gekozen voor bv “vaste mondhygiënist”, en er voor deze patiënt geen vaste mondhygiënist was ingesteld)

E-mail:

 • Patientdossiermailen kan niet meer naar mailadressen verstuurd worden die eindigen op @zorgmail.nl . Deze manier van verzenden wordt niet ondersteund door Zorgmail.

Diversen:

 • Exquise loopt niet meer vast als er een printopdracht wordt verstuurd naar een printer die nog wel in de lijst met beschikbare printers staat, maar die niet meer aangesloten is
 • Bij de uitvoer van een patientselectie naar Excel, wordt nu altijd het telefoonnummer van de patiënt geëxporteerd, onafhankelijk of het vinkje bij SMS wel of niet aan staat

19-09-2022, versie 1.2.22258.4

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit en performance.

Patiëntgegevens:

 • Bij patiënten waar nog geen COV heeft plaatsgevonden, wordt nu in de tooltip weergegeven dat de verzekering (nog) onbekend is

Behandelplan:

 • Het prullenbakje in Behandelplan en Voorstel is weer zichtbaar als er maar één fase is

Oproepen:

 • Bij het uitvoeren van een oproepselectie (Backoffice → Agenda & Oproepen → Oproepselectie maken), kan er nu maar één regel tegelijkertijd geselecteerd worden.

13-09-2022, versie 1.2.22251.1

 

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit en performance.

Patiëntgegevens:

Bij patiënten waar nog geen COV heeft plaatsgevonden, wordt niet meer de term “Onverzekerd” getoond, er zal nu geen tekst meer staan in dit veld:

Dit veld zal na een COV gevuld worden met de correcte verzekeringsgegevens.

Declaraties:

 • Bij verrichtingen die in de retourinformatie waren afgewezen, en opnieuw gedeclareerd moeten worden, kunnen nu ook elementnummers en vlakken worden aangepast.
 • Extra controle toegevoegd op declaraties boeken voor patiënten met dubbel BSN.
  Bijvoorbeeld patiënten die dubbel zijn ingevoerd, met een iets afwijkende naam, maar wel met dezelfde geboortedatum en BSN.

Agenda:

 • Printen van een dagagenda met een lange indeling gaat nu weer goed.

Parodontiumstatus:

 • Wanneer bij het invoeren van een parostatus deze geopend stond op een tweede scherm, en er werd dan geklikt op de @ om een e-mail naar de patiënt te sturen, werd de parostatus gesloten. Deze parostatus op het tweede scherm blijft nu geopend.

E-mail:

 • Verbetering in verzenden van bulk e-mail (oproepen, herinneringen, patientselectie, e.d.).

Diversen:

 • Bij het instellen van AGB codes kunnen nu meer codes dan alleen tandartsen en mondhygiënisten worden ingevoerd, maar bv ook kaakchirurgen.
 • Scrollbalk toegevoegd in het scherm met de fouten bij de controle op te declareren verrichtingen.
  (Backoffice à Declareren & Ontvangsten à Declaraties boeken, stap 2)
 • Minder loze ruimte in de tooltip bij het telefoonnummer van de patiënt:

05-08-2022, versie 1.2.22216.2

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit

Agenda:

 • Verbetering in de preview bij het zoeken naar afspraken

Diversen:

 • Als een medewerker geen rechten had om Notities van een patiënt te bekijken, verscheen er een onterechte foutmelding boven in beeld

15-07-2022, versie 1.2.22196.2

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit

11-07-2022, versie 1.2.22192.2

Diversen:

 • Update in wijze van verbinding maken met sbv-z (uzi-pas voor BSN controle)

29-06-2022, versie 1.2.22180.1

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit

Verrichtinginvoer:

 • Voor de code “DIV” kan nu een negatief bedrag als tarief worden ingevoerd
 • Voor de CZ groep is het contract “Tandprothetiek door tandprotheticus 90%” uitgebreid met tariefcode J58

Patiëntgegevens:

 • Ook als er geen vaste behandelaar is voor een discipline, wordt nu daar wel de oproepfrequentie voor getoond
 • Het kon in bepaalde gevallen voorkomen dat bedragen in het tandheelkundig overzicht afgekapt werden getoond, dat is gecorrigeerd
 • Bij de gele en witte notities is geen icoontje meer te zien door welk soort medewerker de notitie is gemaakt

Diversen:

 • Optimalisatie voor Infomedics, wanneer daar een voorloopcode aan een administratie moet worden toegevoegd
 • Het aantal actuele taken in het takenoverzicht wordt nu rood getoond in plaats van blauw
 • Diverse grammaticale correcties

23-06-2022, versie 1.2.22174.2

Performance:

 • Verdere verbeteringen in stabiliteit en agendaverversing

Diversen:

 • Bij het mailen van een patiëntdossier, wordt de e-mail nu sneller verwerkt bij de contactmomenten
 • Het kon in bepaalde scenario’s voorkomen dat een patiëntnotitie niet correct werd opgeslagen

22-06-2022, versie 1.2.22173.2

Performance:

 • stabiliteitsverbeteringen om de huidige traagheid te voorkomen

Patiëntgegevens:

 • Verbetering in zoekresultaten bij zoeken naar patiënt op debiteurnummer
 • Patiëntlabels kunnen nu maximaal 50 karakters bevatten ipv 20 (Backoffice → Dossiervorming → Patiëntlabels)

Agenda:

 • Bij het versturen van een bevestiging van een familie-afspraak, wordt er geen bevestigingen verstuurd naar familieleden die niet betrokken zijn bij de afspraak

Diversen:

 • Aangepaste tarieven worden nu in de database opgeslagen met 2 cijfers achter de komma. Het bleek mogelijk te zijn om bedragen met 3 cijfers achter de komma op te slaan (kopieren uit Excel of rekenmachine) waardoor er problemen konden ontstaan bij declareren
 • Noodhulplijst Tandheelkunde voor asielzoekers (RMA) geüpdatet naar laatste versie
 • Geen foutmelding meer na versturen van e-mail naar patiënt met een parostatus als bijlage, en er geen uitvoerende behandelaar is ingesteld
 • Bij het oproepen van patiënten aan de hand van een patientselectie, stond de tijd van aanmaken van de selectie niet op de lokale tijd, maar op universele tijd (UTC, dus twee uur tijdsverschil)

09-06-2022, versie 1.2.22160.3

Performance:

 • stabiliteitsverbeteringen om de huidige traagheid te voorkomen

Declaraties:

 • Bij Rapport openstaande posten is een knop “Peildatum” toegevoegd. Via deze knop is na te gaan welke declaraties op een bepaalde datum nog open stonden

Patiëntgegevens:

 • Bij het afdrukken van een patiëntkaart wordt nu bij elke verrichting de initialen van de behandelaar getoond

Verrichtinginvoer:

 • Voor WLZ patiënten kan nu ook een C90 ingevoerd, en gedeclareerd worden richting patiënt.
 • Voor WLZ patiënten wordt nu voor eigen aangemaakte codes, niet meer gecontroleerd of deze in combinatie met een U25 of U35 ingevoerd zijn
 • Voor WLZ patiënten, waarbij een verrichting met techniekkosten in eigen beheer wordt ingevoerd, worden de verrichtingsregels nu zodanig in het verzekeringsbestand richting zorgkantoor gezet, dat het zorgkantoor deze regels correct kan interpreteren
 • Het kon voorkomen dat bij het invoeren van verrichtingen in het tabblad Historie, soms niet de datum (als deze wel was ingevoerd), maar de tekst “Historie” als datum werd weergegeven
 • Verbetering bij invoer van protheses. Er wordt nu automatisch bepaald in welke kaak de extra verrichtingen komen bij invoeren van een prothese dmv de prothese toolbar, zoals de P040 bij een code P021

  Voorheen werd hier nog de vraag gesteld of de P040 de boven- of onderkaak betrof
 • Optie Afdruk met randopbouw verwijderd uit de tool, dit wordt nu automatisch door Exquise bepaald

Exquiray:

 • Onnodige witregel verwijderd bij bepalen van soort foto
 • Cephalometrische analyse:
  • Bij het openen van een eerder opgeslagen analyse, wordt nu meteen het resultaat zien, zonder dat er eerst op de knoppen “volgende” moet worden geklikt
  • Bij het opslaan van een nieuwe analyse, wordt deze meteen in de lijst met resultaten getoond

Orthodontie:

 • Het Behandeldoel wordt weer volledig getoond, niet alleen de eerste regel

Diversen:

 • Bij een patientselectie op verwijderde patiënten wordt nu ook de deactivatie reden getoond (en geëxporteerd naar Excel)
 • Verbetering in het zoeken van patiënten in de patientselectie, waarbij een behandelaar bij een bepaald specialisme wordt gezocht. Nu wordt de gezochte medewerker alleen weergegeven als deze (zoals in onderstaand voorbeeld) is ingevoerd bij Tandarts.

31-05-2022, versie 1.2.22151.1

Diversen:

 • Verbetering in uitvoer van gebruikte e-mailadressen naar declaratiebestanden voor factoringmaatschappijen

25-05-2022, versie 1.2.22144.1

 

Verrichtinginvoer:

 • Bij het invoeren van meetwaarden bij een endo, wordt de Definitieve preparatielengte nu niet meer automatisch ingevuld. Er bestaat nu de mogelijkheid om de berekende preparatielengte via een druk op de knop over te nemen uit de Berekende preparatielengte, óf zelf de Definitieve preparatielengte in te voeren
 • Het kon voorkomen dat bij Bevindingen de Slijtage niet correct werd opgeslagen, dit is nu opgelost
 • De datum van Laatste controle bij de contactmomenten wordt nu ook bijgewerkt na het invoeren van een C001
 • Als het ingevoerde tarief meer dan 10% hoger is als het NZa tarief, wordt er een rode H getoond, met bijbehorende tooltip

Declareren:

 • Verbetering in afronden van bedragen in creditnota’s waarbij BTW wordt berekend
 • Overbodige spatie bij de geboortedatum op de geprinte factuur is nu verwijderd
 • De controles op WLZ verrichtingen voor de B variant werken weer correct

Exquiray:

 • Bij het toevoegen van notities aan foto’s in Exquiray kunnen nu ook dossierteksten (invoer via #) gebruikt worden

Diversen:

 • Notities in het gele en witte blaadje worden ook weer opgeslagen zonder dat op de knop “Notitie toevoegen” wordt geklikt
 • Aanpassing waardoor nu alle Pien certificaten goed kunnen worden ingelezen (zowel Pien als PIEN)
 • In de uitvoer naar factoringbestanden worden nu ook de 06-nummers opgenomen als het vinkje bij SMS niet aanstaat
 • Op alle documenten die geprint worden, waar medische gegevens op staan, wordt nu een label geprint dat het document vertrouwelijke informatie bevat

02-05-2022, versie 1.2.22122.1

Declareren:

 • De recent toegevoegde postcodecheck voor het declareren is verwijderd. Een onbedoeld bij effect bleek te zijn dat de controle bij declareren nu te lang duurde, waardoor er foutmeldingen konden ontstaan
 • Verbetering in controle bij WLZ declaraties, voor wat betreft de B variant

Verrichtinginvoer:

 • Bij de C003 is nu ook de cendo (endodontisch consult) als variant toegevoegd
 • Als er bij een verrichting een Batch ID was ingevoerd, dan blijft dat ID nu ook na declareren zichtbaar

Diversen:

 • De knoppen “Vandaag” en “Morgen” voerden wel de juiste datum in bij patientselectie → Jarig op, maar gaven vervolgens geen resultaten weer

25-04-2022, versie 1.2.22115.1

Declareren:

 • De postcodecheck vóór het declareren sluit nu beter aan bij de daarvoor gebruikte database. Postcodes die nu niet door de check komen, kunnen gecontroleerd worden op https://www.postcode.nl/

21-04-2022, versie 1.2.22111.2

Patiëntkaarten:

 • Het is nu mogelijk om meerdere patiëntkaarten tegelijkertijd te openen. Patiëntkaarten worden nu als tabs naast elkaar weergegeven, waardoor het simpeler en sneller is om tussen patiënten te schakelen.
  Oude situatie

Nieuwe situatie

 1. De familieknop is verschoven naar een nieuwe positie. Met een klik op de familieknop opent een menu waarin het betreffende gezinslid kan worden geselecteerd en geopend
 2. Patiëntkaart wordt nu afgesloten met een kruisje in de betreffende patiënttab
 3. Vernieuwd uiterlijk van af te behandelen en te declareren verrichtingen
 4. Ander uiterlijk van indicatie Taken
 5. Bij het afbehandelen van de patiënt, wordt nu ook meteen de patiëntkaart gesloten

 

 • Vernieuwde indicatie van Behandelplan en Voorstellen
  Oude situatie


  Nieuwe situatie

 • Bij het afdrukken van de patiëntkaart wordt nu ook de behandelaar van de verrichting geprint
 • In de tooltip van de patiëntgegevens wordt nu duidelijker de informatie over de beschikbare telefoonnummer weergegeven

Declaratiehistorie:

 • Performanceverbetering bij het ophalen van de declaratiehistorie van een patiënt (vooral te merken bij patiënten met een grotere historie)

Declareren:

 • Bij het declareren wordt nu voor alle patiënten waar iets te declareren is (onafhankelijk van welke declaratiestroom gekozen is) gecontroleerd op een geldige combinatie van postcode en huisnummer. Dit om afwijzingen van declaraties te voorkomen
 • Bij automatische incasso is de logica wanneer de samenvatting geprint moet worden verbeterd (bericht dat de debiteur verzocht wordt het bedrag over te maken)
 • In het mz301 bestand (declaratiebestand voor factoring en zorgverzekeraar) wordt alleen nog een 06 nummer opgenomen, geen vast nummer meer
 • In uitzonderlijke gevallen bleek het mogelijk te zijn dat er een foutieve combinatie van 06-nummer en e-mailadres in een declaratiebestand terecht kon komen
 • Bij printen van particulier declaraties is de opmaak van regels met techniek- en materiaalkosten verbeterd

 • In de layout van de nota is de tekst van de samenvatting gewijzigd.
  Daarnaast is in de samenvatting de tekst ‘Factuurnummer’ gewijzigd in ‘Declaratienummer’, en is bij het declaratienummer nu ook het debiteurnummer vermeld, zoals ook in de kop van de factuur.

 • Bij de Datum en Declaratienummer wordt nu een dubbele punt gebruikt

Verrichtinginvoer:

 • Als een medewerker zonder behandelaarsrol inlogde, én geen uitvoerende behandelaar selecteerde, bleek het mogelijk dat deze medewerker een plan of voorstel kon uitvoeren, waardoor deze verrichtingen op de ingelogde medewerker kwamen te staan.

  Voortaan zal het contextmenu van plan of voorstel grijs (inactief) zijn

Relatiebeheer:

 • Het bleek mogelijk dat bij het toevoegen van een nieuwe relatie Exquise niet meer reageerde als een bepaalde volgorde van invoeren werd gebruikt

Diversen:

 • Diverse aanpassingen op controle op combinaties van verrichtingen

21-03-2022, versie 1.2.22080.2

Technisch onderhoud

08-03-2022, versie 1.2.22067.1

Gepland onderhoud pdf printer

01-03-2022, versie 1.2.22059.3

Technisch onderhoud

17-02-2022, versie 1.2.22048.1

Declareren:

 • Het is weer mogelijk om bij credit verrichtingen het bedrag onder ‘factoring’ te knippen en plakken

Agenda:

 • Het verversen van de afspraken in de kolommen “Gemaakte” en “Te maken” functioneert weer goed

Bevindingen/Zorgplan:

 • Als er bij het beheer van de materialen van de Bevindingen, een komma of streepje in de omschrijving stond, dan werd dit niet goed verwerkt bij het opslaan bij het invoeren in het Zorgplan

10-02-2022, versie 1.2.22041.2

Declareren:

 • Het is nu mogelijk om op patiëntniveau aan te geven dat declaraties van deze patiënt niet naar de factoraar worden gestuurd (als er standaard wel declaratiebestanden naar de factoraar worden verstuurd)

  Voor deze patiënten kan dan óf een directe nota worden aangemaakt, óf kan er een particuliere declaratierun worden gestart
 • Het is nu mogelijk om WLZ-declaraties rechtstreeks naar Intelly te sturen ipv naar het zorgkantoor via Vecozo. Om dit te bereiken stelt u de declaratiemethode van het betreffende zorgkantoor in op “Restitutie” (Backoffice à Verzekering à Declaratiewijze per verzekeraar
 • Als bij de retourinformatie wordt gekozen voor ‘opnieuw indienen’ of ‘declareren bij patiënt’ bij een (deels) afgewezen declaratie, dan zal dit bedrag weer zichtbaar worden bij de betreffende verrichting in patiëntkaart

Agenda:

 • Als de weergave in de agenda staat ingesteld op “Stoelgroepen”, dan zijn nu ook hier de arts- en stoelreserveringen te zien

Parodontiumstatus:

 • Scheidingslijntjes aangebracht bij de furcaties

Diversen:

 • Bij het instellen van een achtergrond bij de opmaak van de nota (Backoffice à Declareren & Ontvangsten à Layout nota instellen) wordt nu in de tooltip aangegeven hoe groot het formaat van de achtergrond moet zijn (794×1123 pixels) om de hele nota te beslaan
 • Bij het medicijngebruik in de anamnese kunnen nu Enters worden gebruikt om de verschillende soorten medicijnen onder elkaar te plaatsen
 • In het overzicht van de tandheelkundige consumptie bij de patiënt, wordt nu middels een sterretje een indicatie gegeven dat een deel van de declaratie via de retourinformatie is afgewezen

Verrichtinginvoer:

 • Verbetering in controle op combinaties van WLZ verrichtingen
  • Prestatiecodes waarbij een bedrag mag worden gerekend (bijv A20) kunnen zonder U25/U35 ingevoerd worden
  • Het is niet mogelijk om combinaties van verrichtingen in te voeren en te declareren, zonder informatie prestatie.

   Als voor het behandelmoment niet een prestatie kan worden ingegeven, dan kunt u hiervoor de diverse -99 codes gebruiken, zoals C99 of R99 (de 99 codes staan voor gedeeltelijk voltooid werk)
 • Bij het invoeren van een plan of voorstel is het veld Uitvoerdatum verwijderd; deze is betekenisloos omdat een plan in verrichting nog niet uitgevoerd is

Bugfixes:

 

Orthodontie:

 •  Het kon voorkomen dat de orthotools niet aan te klikken waren (grijs). Dit is nu opgelost

Diversen:

 • Bij het zoeken naar patiënten op basis van postcode, werden de resultaten van debiteuren getoond, nu worden de resultaten van patiënten getoond
 • In het overzicht van de tandheelkundige consumptie bij de patiënt, werden de materiaalkosten bij het honorarium opgeteld. Nu worden materiaalkosten bij de techniekkosten opgeteld

19-01-2022, versie 1.2.22017.1

 

Agenda:

 • Het is nu mogelijk om de locatie op afspraaketiketten te vermelden (Backoffice → Agenda & Oproepen → Layout etiketten instellen)
 • In de weergave van de agenda de aanduiding Hr en Mw vervangen door de symbolen ♂ en ♀, dit om de leesbaarheid van de patiëntnamen in de agenda te verbeteren
                                                         
                                                       

 

Bugfixes:

Verrichtinginvoer:

 • Bij verrichtingen die via de dental tools worden ingevoerd (bijvoorbeeld restauraties en kronen) worden nu materiaal, adhesief en kleur juist opgeslagen en getoond in de verrichting
 • Bij de P001 t/m P004 wordt nu om een elementnummer gevraagd, niet meer om indicatie Boven/Onder. Dit is gedaan om de status op de juiste manier in te tekenen. Zowel op de nota als in het declaratiebestand naar de zorgverzekeraar/factoraar wordt nog wel de indicatie Boven/Onder gebruikt, zoals de NZa voorschrijft.
 • Bij de P071 wordt nu om elementnummer gevraagd
 • Ook bij handmatig invoeren van een V80 wordt nu ook de stift ingetekend, dit gebeurde voorheen alleen via invoer via de dental toolbar
 • Bij invoer van E02 is het nu verplicht om een elementnummer aan te geven
 • Verbetering op controle C012 met C013

Diversen:

 • Bij het printen van een logboek verrichtingen kon het gebeuren dat er delen van de naam van de medewerker wegvielen
 • Geen foutmeldingen meer bij aanvinken van prothesecontracten.

Let op: Door de onderliggende aanpassingen die hiervoor nodig waren, vragen wij u om te controleren of de zorgverzekeraar(s) waarmee u een protheseregeling heeft nog goed zijn ingesteld.

Hiervoor gaat u naar Backoffice / Verzekering / Declaratiewijze per verzekeraar.

Bij de desbetreffende zorgverzekeraar(s) selecteert u de juiste contract vorm aan de rechterkant.

Bij het wijzigen hiervan worden de al ingevoerde maar nog niet gedeclareerde verrichtingen niet automatisch aangepast.

05-01-2022, versie 1.2.22005.2

Tarieven:

 • Van een aantal prestaties zijn de NZa codes in 2022 gewijzigd. Een voorbeeld hiervan is dat de C11 uit 2021 in 2022 een C002 wordt.
  Daar waar in Exquise op deze codes gecontroleerd wordt (bv ‘Laatste controle’ bij de contactmomenten) zijn deze codes in Exquise zo aangepast dat ze ook de nieuwe NZa codes herkennen

  LET OP: Veel praktijken roepen hun patiënten op, op basis van een C11. Om het oproepsysteem in 2022 goed te laten werken, dient u zelf bij de oproepsystematiek naast de C11 ook een C002 toe te voegen


  Niet de C11 vervangen door alleen de C002, omdat er begin 2022 nog geen patiënten zijn waar een C002 is ingevoerd.

Externe documenten:

 • Het is nu mogelijk om het dossiernummer (<<PatDossiernr>>) aan een verwijsbrief of brief aan patiënt toe te voegen. Op deze manier is het mogelijk om aan de patiënt zijn/haar dossiernummer kenbaar te maken, zodat de patiënt eventueel zelf een afspraak in de Internet Agenda kan maken (als u uw agenda hiervoor heeft ingericht)
     

Declareren:

 • Het is nu ook mogelijk om creditnota’s van WLZ declaraties te maken
 • De regeling dat voor VGZ een V94 werd gedeclareerd als 2 x V93 is komen te vervallen

Verrichtinginvoer:

 • De manier waarop het aantal te declareren vlakken bij restauraties wordt bepaald is aangepast. Dit betreft meervlaksvullingen in frontelementen. De NZa geeft in de beschikking voor 2022 aan dat deze alleen mag worden toegepast als er tenminste drie vlakken (mesiaal, incisief, distaal) bij zijn betrokken en daarnaast twee hoeken.
 • In 2022 is de code E01 vervallen. In de Endodontologie wizard geeft de regel “Endodontisch consul” nu een C003
 • Restauraties op 4 of 5 vlakken worden in de restauratietool nu meervlaksrestauraties genoemd
  • Nieuwe situatie
  • Oude situatie

Bugfixes:

Orthodontie:

 • De in de diagnose ingevoerde waardes met de schuiven worden nu correct weergegeven in de samenvatting

 • De [Enters] die werden ingegeven in de opmerkingen van het behandelplan, worden nu meegenomen in de verwijsbrieven

15-12-2021, versie 1.2.21349.1

COVID-19:

 • Versie 9.0 triage vragenlijst

Patiëntbeheer:

 • Bij het verzenden van een patiënt dossier per e-mail worden nu niet meer automatisch de patiëntgegevens in het bericht gezet, maar is er een knop beschikbaar om deze gegevens in het bericht te plaatsen

Pien:

 • Pien 2.0 kan gebruikt worden in de status praesens
 • Als er bij een patient meerdere voorstellen zijn ingevoerd, kan er in het Pien 2.0 scherm nu onderscheid gemaakt worden tussen deze verschillende voorstellen

Agenda:

 • Verbetering in de wijze waarop gezocht wordt naar beschikbare tijd bij combinatie-afspraken
 • Afspraken in de agenda worden nu over de gehele breedte van de stoel weergegeven, geen extra ruimte meer aan de rechterkant van de afspraak. Afspraakhistorie en de mogelijkheid om een extra afspraak toe te voegen is mogelijk door een rechtsklik op de gekleurde kolom van de betreffende agenda

Declareren:

 • In het scherm met de verwerkte retourinformatie is nu per declaratie een opsomming te zien van de bedragen die zijn gedeclareerd, afgewezen en toegekend

Orthodonie:

 • Bij Crowding/spacing zijn de nummerieke waardes vervangen door omschrijvingen

 • Bij alle schuiven staan de waardes nu in mm
 • In Ortho-Pro zijn de volgende occlusiewaarden toegevoegd/gewijzigd:
  • 1/5 en 1/8 toegevoegd
  • 1 1/3 vervangen door 1 ½
  • Groter dan 1 vervangen door 1 1/4

Diversen:

 • Gestart met uitrol vertrouwelijkheid-label op papieren output conform NEN 7510-1_2017+A1_2020 nl. Op diverse geprinte lijsten wordt nu geprint dat het document vertrouwelijke informatie bevat.
 • Het scherm om dossierteksten in te voeren is breder en hoger gemaakt

Bugfixes:

 

Externe documenten:

 • Bij het aanmaken van documenten op basis van een sjabloon (begroting, recept, verwijsbrief etc) worden nu ook de velden die in de kop- en voettekst staan, geprint
 • Bij het aanmaken van een begroting op basis van een sjabloon worden nu alle verrichtingen weer correct in het document gezet
 • Als tijdens het maken van een sjabloon een ‘preview’ werd aangezet, en het sjabloon werd tijdens de preview-modus opgeslagen, dan werd bij het maken van een document op basis van dit sjabloon fictieve data in het document geplaatst.

Declareren:

 • Verbetering als de declaratiewijze op “Clearing in eigen beheer” staat ingesteld. Als via de retourinformatie werd gekozen bij ‘Declareren naar patiënt’, kon het voorkomen de factoringsmaatschappij deze afgewezen verrichting nogmaals naar de zorgverzekeraar stuurde

Verrichtinginvoer:

 • Wanneer een materiaal uit een lijst met mogelijke materialen wordt verwijderd (bv bij restauraties of kronen), dan wordt dit materiaal niet meer bij een reeds bestaande verrichting verwijderd
 • Indicatie dat er een elementnummer vereist is bij een E88

Patiëntbeheer:

 • Verbetering in de melding dat er patiënten met hetzelfde BSN zijn

Agenda:

 • Wanneer een stoelinplanning wordt opgeslagen als favoriet, is deze voortaan meteen zichtbaar in het overzicht van stoelinplanningen

01-12-2021, versie 1.2.21326.1

 

Tarieven:

 • Tarieven voor 2022 toegevoegd

Externe documenten:

 • De wijze waarop externe documenten op basis van een sjabloon worden aangemaakt (verwijsbrieven, brief aan patiënt, begroting, recept) is vernieuwd. De aanmaak van deze documenten zal nu sneller en betrouwbaarder zijn

Exquiray:

 • Fototype “Achterwaartse foto” toegevoegd

 

Diversen:

 • Regel toegevoegd over de vertrouwelijkheid van de gegevens conform
  NEN 7510-1_2017+A1_2020 nl

Bugfixes:

Relatiebeheer:

 • De namen en afdelingen van relaties worden nu opgeslagen zoals ze in het veld zijn ingevoerd, en worden niet meer te kort afgekapt

Verrichtinginvoer:

 • Verbetering in bepaling welke kanalen getoond moeten worden bij de invoer van een lengtemeting

Exquiray:

 • Onnodige witregel verwijder bij het selecteren van het type foto bij het opslaan van een röntgenfoto
 • De tekst “Indicatie” gewijzigd naar “Rechtvaardiging” bij het invoeren van een nieuwe röntgenfoto

Orthodontie:

 • Wanneer er méér dan 1 maandbehandeling (25e maand of hoger) per kalendermaand wordt ingevoerd, wordt er alleen voor de 1e maandbehandeling een bedrag berekend

Diversen:

 • Diverse kleine grammaticale correcties

04-11-2021, versie 1.2.21308.1

 

Declareren:

 • Als declaratiewijze per verzekeraar is nu ‘Clearing in eigen beheer’ toegevoegd (Backoffice → Verzekering → Declaratiewijze per verzekeraar). Met deze instelling, die voor elke zorgverzekeraar te selecteren is (met uitzondering van de zorgkantoren) wordt het mogelijk om elke NZa verrichting naar de betreffende verzekeraar te declareren

  De werkwijze van Clearing in eigen beheer is gelijk aan die van de “Continuïteitsbijdrage” in 2020. Hierbij worden alle verrichtingen bij de zorgverzekeraar ingediend. Niet verzekerde zorg wordt in de retourinformatie (MZ302 bestand) aan u teruggemeld waarna u deze alsnog aan de patiënt in rekening kan brengen.
  De al bestaande term ‘Clearing’ is nu gewijzigd in ‘ClearingDoorVerzekeraar’

Patiëntgegevens:

 • In de balk waar de zorgverzekeraar van de patiënt wordt getoond, is kleur toegevoegd ter indicatie van de verzekeringsvorm van die zorgverzekeraar.
  • Blauw = Patiënt is verzekerd bij Zorgverzekeraar waar geen contract mee is
  • Geel = Volwassen patiënt verzekerd bij Zorgverzekeraar met contract
  • Groen = Jeugdzorg bij Zorgverzekeraar met contract

Agenda:

 • Bij onderhoud afspraken is het nu mogelijk om bij het verplaatsen van afspraken naar een andere stoel, ook meteen de behandelaar van deze afspraak aan te passen (als op de nieuwe stoel een andere behandelaar is ingepland als op de originele stoel)
 • Het is nu mogelijk om in SMS berichten niet meer de naam van de behandelaar te tonen (Backoffice → Agenda & Oproepen → E-mail, sms en bellen)
 • Het is nu mogelijk om een patiënt een sms of e-mailbevestiging te sturen van één afspraak, of van alle toekomstige afspraken

 

Patiëntgegevens:

 • Bij het e-mailen van een patiëntdossier is het nu mogelijk om de pasfoto van de patiënt mee te sturen als bijlage

Externe documenten:

 • Het is niet meer mogelijk om uitvoerbare bestanden toe te voegen aan de externe documenten. De volgende documenten zijn niet toegestaan: *.exe, *.bat, *. msi, *.ace, *.ani, *.app, *.docm, *.jar, *.reg, *.scr, *.vbe, *.vbs. Dit vanuit het oogpunt van cybersecurity.

Bugfixes:

Verrichtinginvoer:

 • In het beheer verrichtingenscherm was het mogelijk om buiten de hokjes van ‘Ongeval’ en ‘BTW … ‘ te klikken, waardoor deze soms onbedoeld werden aangevinkt.

Verlofbeheer:

 • Het kon voorkomen dat bij het invoeren van verlof, dit verlof tijdelijk dubbel getoond werd in het verlofbeheer

Agenda:

 • Het is niet meer mogelijk om de locatie van een stoel te wijzigen, als deze stoel al is ingepland (bij gebruik van locaties)
 • Het kon gebeuren dat wijzigingen van afspraken voor een andere locatie als waarop was ingelogd, niet meteen ververst werden

Parodontiumstatus:

 • Er wordt nu weer gevraagd om PPS bij te werken na in invoeren van een nieuwe status op basis van een bestaande status

11-10-2021, versie 1.2.21279.1

 

Declareren:

 • Intelly is toegevoegd als factoraar

Agenda:

 • Afspraakiconen worden (inclusief tooltip) getoond in de balk Gemaakte en Te maken afspraken

Bugfixes:

Agenda:

 • Afspraken die versleept zijn naar de kolom “Te maken” worden niet meer in de agenda getoond. Ook afspraken die via een rechtsklik en dan ‘Anders’ naar “Te maken” worden verplaatst, zijn niet meer zichtbaar. Hiermee wordt de situatie herstelt zoals hij vóór de vorige update bestond

Patiëntselectie:

 • Bij een patiëntselectie op basis van tariefcode, zijn nu weer alle tariefcodes te selecteren, niet alleen de eigen- en aangepaste codes

Declareren:

 • Een vandaag gemaakte declaratie is nu ook zichtbaar in het overzicht Backoffice → Declareren & Ontvangsten → Rapport openstaande posten
 • Bij het printen van een declaratie wordt weer onderscheid gemaakt tussen de layout Blanco en Voorbedrukt
 • Bij de instellingen layout van een declaratie wordt nu ook weer het jaartal weergegeven bij een opmaak van de datum

Orthodontiemodule

 • Fix dat behandelplan in bepaalde gevallen niet getoond werd

Diversen:

 • De duur van de logout timer van Exquise is weer terug van 60 naar 120 minuten

21-09-2021, versie 1.2.21264.2

Tandheelkundige consumptie:

 • Door onder in het scherm te klikken op “Consumptie dit jaar” komt de tandheelkundige consumptie in beeld.

Parodontiumstatus:

 • De waarde “- -” is toegevoegd als waarde bij de prognose
 • Bij het versturen van de parodontiumstatus wordt de status nu over 2 pagina’s verdeeld; op de eerste pagina staat de status, op de tweede pagina staan PI, BI, PESA, PISA, notities, diagnose en behandelplan

Verrichtinginvoer:

 • Tarieven voor 2022 ingevoerd
 • De lengte van het aantal karakters wat per item in het zorgplan kan worden geplaatst, is opgehoogd naar 500
 • Aandachtspunten zijn nu ook in te voeren dmv een rechtsklik op een element
 • Verrichtingen in het Historie overzicht kunnen nu met een dubbelklik worden geopend

Agenda:

 • Bij Backoffice → Agenda & Oproepen → Werk- en Afspraaksoorten is nu van de systeemwerksoort ‘Werk’ de kleur te wijzigen
 • Nieuwe styling en inhoud van de tooltip bij afgemelde afspraken
  • Nieuw
  • Oud
 • In het contextmenu ‘Terug naar te maken afspraken’ is de reden ‘Anders’ toegevoegd
 • In het contextmenu ‘Verwijderen’ is de reden ‘Zonder reden’ gewijzigd naar ‘Anders’, en is verplaatst naar onder

Declaraties:

 • Verbeteringen in het rapport medewerkerdeclaraties, export gedetailleerd
  • Kosten worden nu apart vermeld
  • In de export worden nu patiëntnamen gebruikt, geen debiteurnamen (bv nu dhr Jansen ipv Infomedics)
  • Per medewerker een eigen tabblad, niet meer alle medewerkers onder elkaar in 1 tabblad

Patiëntgegevens:

 • De term “Behandelaar” is gewijzigd in “Behandelkamer”
 • In de balk met de patiëntgegevens wordt nu aangegeven of BSN en WID volledig zijn ingegeven

  • Rood: Geen BSN / Geen WID gecontroleerd
  • Oranje: Wel BSN maar handmatig, WID controle staat nog op ‘Vergewist’
  • Bij gecontroleerde BSN en WID verdwijnt de indicatie

Diversen:

 • De rode indicatie van Voorstellen is gewijzigd naar een nummer wat tussen haakjes is geplaatst
 • De kleur van de verrichtingregels in de diverse tabbladen aangepast, zodat deze beter aansluiten bij Exquise Classic
  • Behandelplan: donkergroen
  • Voorstellen: lichtgroen
  • Historische verrichtingen: grijs

Bugfixes:

Patiëntbeheer:

 • Bij het invoeren van een nieuwe familie blijft de naam van het eerste familielid nu ongewijzigd, als een volgend familielid een tussenvoegsel in zijn/haar afwijkende achternaam heeft
 • Het kon voorkomen dat bij de patiëntgegevens onterecht een oproepmaand werd weergegeven terwijl er niet opgeroepen werd

Agenda:

 • Bij het aanpassen van een afspraaksoort bij Backoffice → Agenda & Oproepen → Werk- en afspraaksoorten, worden de vakjes van de artsbeschikbaarheid nu meteen aangepast, bij het wijzigen van de afspraakduur van deze afspraaksoort
 • Bij het wijzigen van instellingen in Backoffice → Agenda & Oproepen → Overige agenda-instellingen, wordt nu gevraagd of de wijzigingen moeten worden opgeslagen, als er naar een ander tabblad wordt weg genavigeerd
 • Bij het terugzetten naar ‘Te maken’ afspraken van een deel van een serie afspraak, zullen nu reeds verstreken delen niet ook terug naar ‘Te maken’ gezet worden
 • Bij het maken van een combinatie afspraak wordt nu de ingestelde tijd goed verwerkt bij het omkeren van de afspraakvolgorde

 

Diversen:

 • Het kon gebeuren dat bij het wijzigen van medewerkergegevens, op een andere werkplek de geselecteerde uitvoerder (1) wijzigde in de ingelogde uitvoerder (2)
 • Bij het verzenden van een patientdossier wordt nu gecontroleerd of de volgende (niet toegestane) tekens worden gebruikt in het onderwerp: “, <, >, |

29-07-2021, versie 1.2.21210.4

 

COVID-19:

 • Nieuwe versie 8.0 triage vragenlijst

Agenda:

 • Verbeteringen ten opzichte van de wijzigingen die in de vorige update werden doorgevoerd
  • Geen popup meer met de melding dat er van weergave wordt gewisseld
  • Geen wisseling meer naar ‘Volledige inplanning’, als de weergave staat op ‘Behandelaren’ of ‘Stoelen’

 

Parodontiumstatus:

 • Verbetering van de leesbaarheid van de parodontiumstatus
  • De waarden van de bloeding zijn nu zwart (was blauw) en vet
  • Randen toegevoegd om de cuspidaten en molaren

 

Bugfixes:

Verrichtingbeheer:

 • Het bleek dat bij het wijzigen van een aantal eigenschappen van een verrichting, er niet werd gevraagd om de wijzigingen op te slaan, als het beheer verrichtingen scherm werd gesloten met het kruisje. Die vraag wordt nu wel gesteld

Diversen:

 • Verbetering van verrichtingen die onder de ‘prothese, 90%’ regeling van CZ vallen

21-07-2021, versie 1.2.21202.2

 

Agenda:

 • Bij Onderhoud Afspraken is bij het verplaatsen van afspraken naar een andere stoel nu te zien bij welke locatie de stoel hoort (alleen als er gebruik wordt gemaakt van locaties)
 • Er wordt nu een melding getoond als Exquise niet meteen de juiste agenda kan openen als bij een afspraak op de knop ‘Open agenda op datum van de afspraak ‘ wordt geklikt

Autorisaties:

 • De knop ‘Afspraakhistorie patiënt’ is nu verbonden aan de autorisatie ‘Afspraakhistorie ophalen’

Declaraties:

 • Het rapport medewerker declaraties (Backoffice → Declareren & Ontvangsten → Rapport medewerker declaraties) kan nu ook gedetailleerd naar Excel worden geëxporteerd

Parodontiumstatus:

 • De status heeft een nieuwe lay-out gekregen. Een aantal onderdelen heeft een nieuwe plek gekregen om de overzichtelijkheid te vergroten. De functionaliteit is niet gewijzigd.

 

Bugfixes:

Patiëntbeheer:

 • Het telefoonnummer en e-mailadres bij de debiteur worden weer opgeslagen

Rapport behandelplannen:

 • Het rapport behandelplannen geeft nu niet alleen meer de behandelplannen die ‘vandaag’ zijn ingevoerd. Nieuw is dat de datum van de periode waarin de behandelregels zijn ingevoerd opgegeven kan worden. De periode tussen begin- en einddatum mag niet langer dan 2 jaar zijn

Patiëntselectie:

 • Verbeterde werking bij ‘Uitsluiten’ van een datum wanneer op uitgevoerde verrichtingen wordt gezocht

Diversen:

 • Geen samenvatting van de nota meer afdrukken op directe nota in geval van eenmalige incasso
 • Verbetering in berekening openstaande bedrag in samenvatting van de nota op directe declaratie

 

24-06-2021, versie 1.2.21175.2

 

Agenda:

 • Er is een indicatie ingebouwd die aangeeft of er bij deze patiënt nog te maken afspraken zijn

  Als in het tabblad “Te maken afspraken” het vinkje “Toon te maken afspraken van alle patiënten” is aangevinkt, dat geeft de indicatie de te maken afspraken van alle patiënten weer

Covid-19:

 • Nieuwste versie van de corona triage vragenlijst, versie 7.0, 30-06-2021

Verrichtinginvoer:

 • Bij het aanmaken of wijzigen van een eigen dental tool, kan nu worden aangegeven of meerdere van dezelfde verrichtingregels moeten worden samengevoegd, of apart moeten worden ingevoerd.


  Standaard staat dit vinkje uit. Bij bestaande dental tools kan dit vinkje alsnog worden aangezet, waardoor de bijbehorende verrichtingen in de toekomst als één verrichtingsregel wordt ingevoerd.

 

Bugfixes:

Verrichting invoer:

 • Gnathologie-diagnose: diverse kleine verbeteringen
 • Endodontie: Invoervolgorde lengtemeting gemaakt overeenkomstig de werking in Exquise on-premise

Diversen:

 • Bij het invoeren van een triage vragenlijst op een werkplek, wordt de status weer meteen bijgewerkt op de andere werkplekken

 

 

14-06-2021, versie 1.2.21165.4

 

Agenda:

 • Bij Onderhoud afspraken is de mogelijk ingebouwd om op de weekdagen te selecteren
 • Bij onderhoud afspraken is de mogelijk ingebouwd om te zoeken naar afspraken die op een bepaalde datum zijn ingevoerd

Verrichtinginvoer:

 • Voor Gnathologie bestaat er nu de mogelijkheid om een diagnose in te voeren

Declareren:

 • Aanvulling van verrichtingen die onder de ‘prothese, 90%’ regeling van VGZ vallen
 • Declaratiebestanden die normaal gesproken rechtstreeks naar Vecozo of factoring worden verzonden, kunnen nu eventueel ook lokaal opgeslagen worden

Patientbeheer:

 • In het patientbeheerscherm is nu direct te zien dat bij de debiteur een doorlopende incasso is aangevinkt

Diversen:

 • Bij het zoeken naar patiënten wordt nu ook gezocht op telefoonnummers die bij de debiteurgegevens zijn ingevoerd

 

Bugfixes:

Verrichting invoer:

 • Verbetering in controle op A10 in combinatie met H-codes (chirurgische ingrepen)
 • Als in een eigen dental tool 2 dezelfde verrichtingen staan, dan worden deze weer als 2 aparte verrichtingregels ingevoerd, niet meer als 1 regel met aantal = 2

Declareren:

 • Optimalisatie bij het inlezen van retourinformatie van Vecozo
 • In bepaalde gevallen werd op de directe nota niet de AGB-code van de behandelaar, maar van de declarant geprint. Als de behandelaar een eigen AGB-code heeft, dan wordt deze nu op de directe nota geprint. Deze wijziging heeft geen effect op de declaratiebestanden die naar Vecozo/factoring worden verstuurd, daar wordt al de juiste code gebruikt

Verwijsbrief/Brief aan patiënt:

 • Het kon voorkomen dat bij het maken van een brief, er werd gevraagd om een geadresseerde, terwijl deze velden niet in het sjabloon voorkomen.

  Dit is nu op te lossen door het betreffende sjabloon in Backoffice à Dossiervorming à Sjablonen tijdelijk naar een andere categorie te slepen, en dan weer terug te slepen naar de juiste categorie

Diversen:

 • Bij de anamnese kan weer een lege vragenlijst geprint worden
 • Het kon voorkomen dat bij de contactmomenten een verkeerd e-mail bericht werd opgeslagen, als dat bericht vanuit Exquise was verzonden. De ontvanger kreeg wel de juiste e-mail, en ook bij Documenten werd het juiste bericht opgeslagen
 • In bepaalde scenario’s werd een label niet opgeslagen in de patiëntkaart, dit is nu opgelost
 • Diverse optimalisaties bij de artsbeschikbaarheid (rode kruisjes) bij het maken van een afspraak

 

 

06-05-2021, versie 1.2.21125.2

 

Bugfixes:

Agenda:

 • Bij het verplaatsten van afspraken via “Onderhoud afspraken” naar een andere locatie, zijn deze verplaatste afspraken meteen zichtbaar op de nieuwe locatie

Verrichting invoer:

 • Elementgebonden dental tools vragen weer om een element
 • Verbetering in controle op verrichtingen in combinatie met T012 en T021