In onze cursusruimte in Kwadijk staat up-to-date apparatuur opgesteld. Onze trainers beschikken over de juiste materialen om hun kennis zo goed mogelijk aan u over te brengen. Onder hun professionele begeleiding gaat u ook zelf aan de slag om het geleerde te oefenen. De maximale groepsgrootte garandeert voldoende individuele aandacht voor alle cursisten.

Wij bieden voor het gebruik van Exquise een basis- en vervolgcursus. Door de directe interactie kan tijdens de cursus desgewenst ingegaan worden op specifieke wensen van de deelnemers. Het is wenselijk maar absoluut niet noodzakelijk om beide cursussen in de juiste volgorde te volgen.

In de basiscursus worden de volgende onderwerpen behandeld.

 • Invoeren van nieuwe patiënten
 • Uitleg patiëntenkaart
 • Invoeren verrichtingen
 • Parodontium
 • Directe declaratie
 • Werken met verwijsbrieven en begrotingen
 • Agenda – afspraken plannen

In de vervolgcursus worden de volgende onderwerpen behandeld

 • Inrichten van de agenda
 • Oproepen patiënten
 • Onderhoud verwijsbrieven en begroting
 • Dossierteksten
 • Taken
 • Instellen zorgverzekeraar
 • Declaraties