Nieuwsbrief van Vertimart – In The Spotlight No.3

In the spotlight: Dossiervorming in Exquise Next Generation- In één oogopslag alle relevante informatie binnen handbereik.

Wilt u snel alle belangrijke informatie in uw patiëntendossiers inzien zonder te hoeven klikken door verschillende menu’s? Ontdek hoe Exquise Next Generation de dossiervorming heeft verbeterd door de toevoeging van een aantal extra mogelijkheden ten opzichte van Exquise Classic.

Het patiëntendossier vormt de kern van alle functionaliteiten binnen Exquise. In Exquise Classic bestaat dit uit een aantal vaste componenten. Deze zijn uiteraard ook beschikbaar in Exquise Next Generation, maar zijn verbeterd en uitgebreid met nieuwe, handige onderdelen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen Exquise Classic en Exquise Next Generation op het gebied van dossiervorming, dus hoe en welke gegevens door de praktijk kunnen worden vastgelegd.

 • Bevindingen: Meer relevante informatie vastleggen en in één oogopslag te bekijken
  Het zorgplan in Exquise Next Generation is uitgebreid met relevante vragen en een nieuw onderdeel: Bevindingen. Hierin kan uitgebreide informatie worden vastgelegd over de staat van het gebit en de verzorging door de patiënt, wat de dossiervorming aanzienlijk verbetert. De parodontale screening (PPS of DPSI) is ook toegevoegd.Deze wijzigingen maken het voor de behandelaar eenvoudiger om de voortgang naar het zorgdoel van de patiënt op één centrale plek te monitoren en te sturen.
 • Contactmomenten met de patiënt.
  Goede communicatie met de patiënt is essentieel voor de relatie tussen patiënt en praktijk en bevordert zelfs de mondgezondheid van de patiënt. Daarom is het belangrijk dat elk contactmoment met de patiënt volledig en correct in het dossier wordt vastgelegd.In Exquise Next Generation is hiervoor het onderdeel Contactmomenten toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om op één plek te zien welk contact er heeft plaatsgevonden en op welke manier. Bovendien kan vanuit dit onderdeel eenvoudig een nieuw contactmoment worden aangemaakt
 • Aandachtspunten toevoegen aan het gebitsdiagram
  Een nieuwe functionaliteit in Next Generation is het toevoegen van aandachtspunten in het grafische gebitsdiagram. Hierbij kan een symbool naar een willekeurige plek worden gesleept en van commentaar worden voorzien. Dit maakt het mogelijk om tijdens een behandeling visuele geheugensteuntjes te creëren voor observaties in het gebit, zodat hier bij een volgende behandeling aandacht aan besteed kan worden.
 • Anamnese makkelijker te actualiseren
  Een cruciaal onderdeel van een dossier is de medische anamnese. Het is van groot belang voor zowel de patiënt als de behandelaar dat de anamnese altijd up-to-date is. De eerste keer dat de anamnese wordt ingevoerd, kost dit meer tijd omdat de volledige vragenlijst moet worden doorlopen.In Next Generation kan de al bestaande anamnese eenvoudig geactualiseerd worden door de nieuwe actieknoppen te gebruiken:Een nieuwe anamnese op basis van de laatste anamnese, en die vervolgens op wijzigingen aanpassen of een nieuwe anamnese waarbij de medische situatie ongewijzigd is
 • Zorgverzekeringsgegevens van de patiënt
  Informatie over de verzekering van een patiënt wordt nu beter weergegeven in het dossier. Door met de muis boven de verzekeraar te zweven op de patiëntkaart verschijnt er een tekstvenster met details. In de patiëntgegevens zijn de volledige gegevens uitgesplitst in Basis-, Tand- en Aanvullende verzekering.
 • Zorgrelaties: handig voor ouderen- of mantelzorg
  Next Generation biedt de mogelijkheid om in de patiëntgegevens aan te geven wie de mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger is.Ook kan een zorglocatie ingesteld worden. Dit is met name relevant in het kader van ouderenzorg, een steeds groter wordende groep patiënten.Hiervoor is het relatiebeheer aangepast. Men kan nu organisaties aanmaken, suborganisaties (locaties) aan deze organisaties koppelen en vervolgens contactpersonen aan deze suborganisaties koppelen.
 • Eenvoudig debiteurgegevens aanpassen
  Wanneer een patiënt onder bewindvoering of curatele staat, is het in Next Generation eenvoudig om de debiteur aan te passen. Daarnaast kan een relatie voor een bewindvoerder worden aangemaakt, waarna deze gegevens aan de patiënt kunnen worden gekoppeld.

 

 • Uitgebreide dossiervorming orthodontie
  De orthodontiemodule is qua dossiervorming sterk uitgebreid ten opzichte van Exquise Classic. Specifiek voor orthodontie kunnen materialen, dossierteksten en eigen invoertools worden aangemaakt. Dit resulteert in een sneller, makkelijker en gedetailleerder behandelproces.

Feit: Het zorgplan en de bevindingen in Next Generation zijn gebaseerd op de dossiervorming volgens het PMO (Radboud) en de ACTA.

Fabel: Alle items bij de bevindingen en het zorgplan moeten worden ingevuld. Nee, u hoeft alleen in te vullen wat voor u en uw patiënt van belang is om goede mondzorg te kunnen verlenen.


Wilt u ook in één oogopslag alle relevante informatie binnen handbereik?

Bent u enthousiast geworden over deze functionaliteit en wilt u ook de overstap maken naar Next Generation? Stuur geheel vrijblijvend een e-mail naar [email protected] of bel ons op 0299-621370. Wij staan klaar om dit traject tot in de puntjes voor u te verzorgen.