Privacyverklaring Vertimart Consultants B.V.

De directie van Vertimart Consultants B.V. is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door haar verwerkte gegevens. Zij zorgt voor een ISMS (Systeem van beheersmaatregelen) dat passend is voor de organisatie. De doelstellingen van dat systeem stellen zeker dat de belangen van derden ten aanzien van informatiebeveiliging voldoende worden beschermd. Zij verbindt zich het ISMS continue te verbeteren en aan de (wettelijke) eisen te laten voldoen. Zij stelt voldoende middelen ter beschikking om de veiligheid van gegevens te beschermen. De directie van Vertimart zorgt ervoor dat haar medewerkers en relevante externe partijen zich bewust zijn van de vertrouwelijkheid van de gegevens waar mee wordt gewerkt en wil al deze gegevens passend beschermen. Om deze gegevens passend te beschermen is gekozen om te voldoen aan de Norm ISO27001 en NEN 7510. Het managementsysteem voor informatiebeveiliging van Vertimart beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen, en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd. Heeft u een vraag, klacht of u wilt uw rechten als betrokkene uitoefenen, stuur dan een e-mail aan: [email protected]. U kunt ook bellen naar: 0299-621370.