Onderwerpen

WebOrder, meer dan een digitale opdracht voor tandtechniek

De verbindende schakel tussen tandheelkunde en tandtechniek. Hoe werkt dat?

Koppelen met Exquise Next Generation

Welke modules en koppelingen met andere software zijn er voor jouw praktijk?

Starten met Qbridge, een stappenplan

Heldere stappen: De snelste route om Qbridge voor jouw lab in te richten.

Starten met Exquise, stappenplan

Heldere stappen: de snelste route om Exquise voor jouw praktijk in te richten.

Exquise en VECOZO

Wat kunnen we allemaal met Vecozo? En wat moet je daarvoor doen?

AGB-code

Zorgverlenerscode, Praktijkcode, Instellingscode. Wat kan je en wat moet je ermee?