AGB-code

Binnen Exquise onderscheiden we drie verschillende types AGB code, te weten:

• Zorgverlenerscode = de AGB code van de medewerker
• Praktijkcode = de AGB code van de praktijk
• Instellingscode = de AGB code van de instelling

Om vanuit Exquise op de juiste manier declaraties aan te kunnen bieden aan zorgverzekeraars en factor bedrijven dienen de juiste codes op de juiste plaatsen in het programma te worden vastgelegd.

Ook is het van belang dat de AGB praktijk of instellingscode overeenkomen met het KvK nummer waarmee de praktijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Als deze codes niet “bij elkaar horen” zullen de meeste factorbedrijven en zorgverzekeraars de ingediende declaratie afwijzen.

Controleer voordat je voor de eerste keer declaraties via VECOZO of factoring bedrijven gaat indienen of deze codes correct zijn en juist zijn vastgelegd in Exquise.