Exquise en VECOZO

VECOZO is een platform van de zorgverzekeraars. Vanuit Exquise kan je via VECOZO direct de declaraties indienen bij de zorgverzekeraars. Ook kunnen machtigingen digitaal worden aangevraagd en kan de verzekeringsgerechtigdheid van de patiënt worden gecontroleerd. Hiertoe dienen zogenoemde certificaten geïnstalleerd te worden. Er bestaan persoonlijke certificaten en systeemcertificaten. Voor het aanleveren van declaratiebestanden en controle op verzekeringsgerechtigdheid volstaat een systeemcertificaat. Voor het aanvragen van machtigingen via Exquise dient ook een persoonlijk certificaat van de aanvragen gebruikt te worden. Kijk voor meer informatie over certificaten op de website van VECOZO.