Foutloze communicatie

WebOrder vervangt het ouderwetse orderblok en maakt het mogelijk opdrachten voor tandtechniek digitaal aan te leveren aan het tandtechnisch laboratorium. Geen verschrijvingen meer en ook "vergeten informatie" behoort tot het verleden doordat alles opgeslagen staat.

Duidelijke afspraken

Dankzij WebOrder worden de werkprocessen in de praktijk en het laboratorium op elkaar afgestemd. Op basis van werkafspaken wordt altijd de juiste informatie uitgewisseld.

Voorspelbaar resultaat

Omdat alle, ook individuele, werkafspraken zijn vastgelegd en aan de opdracht worden gekoppeld wordt steeds een vast werkproces gevolgd. Hierdoor ontstaat steeds een voorspelbaar resultaat.

Tandtechniek in het patiëntdossier

Door de digitale uitwisseling van informatie zal ook alle informatie van het tandtechnisch werk automatisch in het patiëntdossier worden opgenomen. Inclusief dagnota en CE certificaat.